AKTUALITY

 

Kalendář akcí Bulhary 2023
Akce pořádá obec Bulhary - více informací na www.bulhary.cz

Kde není uvedený datum termín ještě není znám

                  Mužácké kosení lůky - pořádá MS Púlgarčané
                  Rybářské závody dospělí - pořádá MRS - MO Bulhary
                  Rybářské závody děti - pořádá MRS - MO Bulhary
                  Den dětí - pořádá ČSŽ Bulhary
                  Kapr šupináč - pořádá MRS - MO Bulhary
                  Setkání ženských sborů - pořádá NS Hrozének
                  Dožínky - průvod obcí - pořádá MS Púlgárčané, Zahrádkáři a Obec
                  Den obce Bulhary
                  Hodové túlání po Pulgárských sklepech - pořádá Spolek vinařů Bulhary
                  Tradiční krojované hody
                  Košt mladých vín